Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Ομάδες παιδιών προσχολικής ηλικίας


     Οι ομάδες παιδιών προσχολικής ηλικίας απευθύνονται κυρίως σε παιδιά 3- 6 ετών. Η επαφή με τους συνομηλίκους σε ένα δομημένο πλαίσιο όπου οι δραστηριότητες και οι κανόνες καθορίζονται από έναν ενήλικα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και να βοηθάει αρκετά άμεσα τα παιδιά να απαλλαγούν από τα θέματα που τα δυσκολεύουν.
     Στόχος των ομάδων αυτών είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με την έννοια των ορίων, να κοινωνικοποιηθούν, να αναπτύξουν καλούς τρόπους συμπεριφοράς και επικοινωνιακές τεχνικές, να μάθουν να συνεργάζονται σε επίπεδο ομάδας και να εμπιστεύονται. Όλα αυτά εξασφαλίζουν μια υγιή συναισθηματική και ψυχική ανάπτυξη,  αλλά αποτελούν και την καταλληλότερη προετοιμασία για το σχολείο.
     Μέσο για την επίτευξη των στόχων αυτών αποτελεί το παιχνίδι, καθώς και δημιουργικές δραστηριότητες με παιδαγωγικό, ψυχαγωγικό και θεραπευτικό χαρακτήρα.
     Οι ομάδες αυτές διαρκούν 1 ώρα, 1 ή 2 φορές την εβδομάδα (ανάλογα με τη σύσταση της ομάδας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου