Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Ομάδες παιδιών σχολικής ηλικίας
     Οι ομάδες παιδιών σχολικής ηλικίας απευθύνονται κυρίως σε παιδιά 6-12 ετών. Η επαφή με τους συνομηλίκους σε ένα δομημένο πλαίσιο όπου οι δραστηριότητες και οι κανόνες καθορίζονται από έναν ενήλικα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και να βοηθάει αρκετά άμεσα τα παιδιά να απαλλαγούν από τα θέματα που τα δυσκολεύουν.
     Στόχος των ομάδων αυτών είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με την έννοια των ορίων, να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να υιοθετήσουν καλούς τρόπους συμπεριφοράς και επικοινωνιακές τεχνικές, να μάθουν να συνεργάζονται σε επίπεδο ομάδας και να εμπιστεύονται. Επιπλέον, θα τους δοθεί η ευκαιρία να  επικεντρωθούν στον εαυτό τους και τις ανάγκες του, να μάθουν να ενεργοποιούνται, να συγκεντρώνονται και να δεσμεύονται όταν αυτό χρειάζεται.

     Μέσα από θέματα που θα προκύπτουν σε κάθε συνάντηση θα τους δίνεται η δυνατότητα να συζητούν διάφορα θέματα που τους απασχολούν (ζωή στο σχολείο, οικογένεια, διάβασμα) και θα  εξοικειωθούν στο να κάνουν αποτελεσματική χρήση του χρόνου.
 Έτσι θα εξασφαλιστεί μια υγιής συναισθηματική και ψυχική ανάπτυξη.
     Μέσο για την επίτευξη των στόχων αυτών αποτελεί το παιχνίδι, καθώς και δημιουργικές δραστηριότητες με παιδαγωγικό, ψυχαγωγικό και θεραπευτικό χαρακτήρα.
Οι ομάδες αυτές διαρκούν 1 ώρα και πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου