Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Ομάδες εφήβων
     Πρόκειται για ομάδες  εφήβων 13-18 ετών όπου  τους δίνεται η δυνατότητα, μέσα από δομημένες ασκήσεις βιωματικού τύπου, να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να ενεργοποιηθούν, να βελτιώσουν την επικοινωνία τους δοκιμάζοντας νέες επικοινωνιακές τεχνικές, να ενθαρρυνθούν να εμπιστεύονται, να θέτουν όρια, να διεκδικούν και να προστατεύουν τον εαυτό τους.

      Επιπλέον, μέσα στα πλαίσια της ομάδας μπορούν να συζητήσουν για θέματα που τους απασχολούν ή τους προβληματίζουν (σχέσεις με ομηλίκους ή με την οικογένεια, επαγγελματικός προσανατολισμός,
bullying, ομάδες συνομηλίκων, διαδίκτυο, ναρκωτικά, κ.α.) 

     Στόχους αποτελούν η αυτοβελτίωση, η συνεργασία, η  εμπιστοσύνη, η κοινωνικοποίηση, η  ευαισθητοποίηση σε διάφορα θέματα,η  προστασία εαυτού, η ανάπτυξη επικοινωνιακών τεχνικών, η ενεργοποίηση, η επικέντρωση στον εαυτό, η αντιμετώπιση του άγχους και η προετοιμασία για ενηλικίωση και ανεξαρτησία

     Οι ομάδες αυτές συναντιούνται μια φορά την εβδομάδα και η διάρκεια τους είναι 1 ½  ώρα σε σταθερή ημέρα και ώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου